24 september 2014 Reactie College op vragen verkeersveiligheid N395/Julianastraat Diessen

De fractie van de Gemeenschapslijst heeft, op 23 september 2014, een reactie van het College gehad inzake de door de Gemeenschapslijst gestelde vragen over de verkeersveiligheid van de N395/Julianastraat in Diessen, alsmede over de verkeerssituatie nabij het crematorium.

 

Klik hier om de reactie van het College in te zien.

 

Voor eventuele vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Irene Jennen (06-38652398) raadslid namens de Gemeenschapslijst en lid van de commissie Ruimte.

 

Namens fractie Gemeenschapslijst

 

Silvia Bloemsma

Fractiesecretaris Gemeenschapslijst

23 september 2014 Reactie College op vragen over privacyrisico’s decentralisaties

De fractie van de Gemeenschapslijst heeft, op 23 september 2014, een reactie van het College gekregen inzake de door de Gemeenschapslijst gestelde vragen over de privacyrisico’s van persoonsgegevens wanneer per 1 januari de gemeente er verlerlei (zorg)taken bij krijgt.

 

Klik hier om de brief met de reactie van de het College in te zien.

 

Voor eventuele vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Silvia Bloemsma-Damen (06-17758890) of Margreth Hesselmans-Abrahams (013-5169260), beide raadslid namens de Gemeenschapslijst en lid van de commissie Samenleving.

 

Namens fractie Gemeenschapslijst

 

Silvia Bloemsma

Fractiesecretaris Gemeenschapslijst

19 september 2014 Persbericht toekomstige muziek- en cultuuronderwijs

Op 19 september 2014 hebben de coalitiepartijen (Gemeenschapslijst, CDA en VVD) een persbericht uitgebracht inzake het toekomstige muziek- en cultuuronderwijs.

 

Klik hier om het persbericht in te zien.

 

Voor eventuele vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Cees van Hoof (06 53 64 62 75) fractievoorzitter van de Gemeenschapslijst.

 

Namens fractie Gemeenschapslijst

 

Silvia Bloemsma

Fractiesecretaris Gemeenschapslijst

3 september 2014 Schriftelijke vragen verkeersveiligheid N395/Julianastraat Diessen

De fractie van de Gemeenschapslijst heeft, bij brief van 3 september 2014, aan het College van B&W aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de N395/Julianastraat in Diessen, alsmede voor de verkeerssituatie nabij het crematorium.

 

Klik hier om de brief met schriftelijke vragen in te zien.

 

Voor eventuele vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Irene Jennen (06-38652398) raadslid namens de Gemeenschapslijst en lid van de commissie Ruimte.

 

Namens fractie Gemeenschapslijst

 

Silvia Bloemsma

Fractiesecretaris Gemeenschapslijst

28 augustus 2014 Schriftelijke vragen privacyrisico’s decentralisaties

De fractie van de Gemeenschapslijst heeft, bij brief van 28 augustus 2014, aan het College van B&W aandacht gevraagd voor de privacyrisico’s van persoonsgegevens wanneer per 1 januari de gemeente er verlerlei (zorg)taken bij krijgt.

 

Klik hier om de brief met schriftelijke vragen in te zien.

 

Voor eventuele vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Silvia Bloemsma-Damen (06-17758890) of Margreth Hesselmans-Abrahams (013-5169260), beide raadslid namens de Gemeenschapslijst en lid van de commissie Samenleving.

 

Namens fractie Gemeenschapslijst

 

Silvia Bloemsma

Fractiesecretaris Gemeenschapslijst

Schriftelijke vragen speeltuin Brouwershof Baarschot

Silvia Bloemsma-Damen heeft namens de fractie van de Gemeenschapslijst, middels de brief van 06-05-2014 aan het College van B&W, aandacht gevraagd voor het realiseren van een speelvoorziening en jeu de boulesbaan in het bestemmingsplan Brouwershof.

 

Klik hier om de brief in te zien.

 

Voor eventuele vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Silvia Bloemsma-Damen, namens de Gemeenschapslijst raadslid en lid van de commissie Samenleving, op telefoonnummer 06 – 17758890.

 

Namens fractie Gemeenschapslijst

Piet Versteijnen