Gemeenschapslijst tegen lastenverzwaring voor inwoners van Hilvarenbeek Geen verhoging van de OZB

PERSBERICHT

 

Gemeenschapslijst tegen lastenverzwaring voor inwoners van Hilvarenbeek

Geen verhoging van de OZB

 

Op 23 juni  jl. werd in een plenaire zitting van de commissies ruimte en samenleving van de gemeente Hilvarenbeek de voorjaarsnota plus behandeld. Hierbij werd door het college heel duidelijk aangegeven dat er ook voor Hilvarenbeek financieel zwaar weer op komst is.

Daarnaast zullen ook de financiële gevolgen van de corona crisis ongetwijfeld een stempel drukken op de begroting van dit jaar en de komende jaren.

 

Voor de fractie- en commissieleden van de Gemeenschapslijst, die met hun achterban veel aandacht hadden besteed aan de voorbereiding van deze commissievergadering was dit geen verrassing. De Gemeenschapslijst had zich er dan ook terdege op voorbereid om samen met de andere fracties te kijken naar de noodzakelijke bezuinigingen en “aan de knoppen te draaien”. Het document was daarvoor bedoeld:

om keuzes te maken op welke posten bezuinigd zou kunnen en moeten worden.

 

De andere fracties voelden daar echter nog niets voor.  Een partij liet zelfs doorschemeren dat in plaats van te kiezen voor bezuinigen, voor deze fractie zelfs een forse verhoging van de OZB een bespreekbare optie is. Het gaat dan om een verhoging tot bijna 10% voor woningen en tot 36% voor bedrijfsgebouwen.

 

Ook werd voorgesteld een “volksraadpleging” te organiseren. Hiermee kunnen de inwoners van Hilvarenbeek aangeven op welke van de door het college voorgestelde onderdelen van de voorjaarsnota  in 2020 en 2021, maar ook in de daarop volgende jaren al dan niet bezuinigd zou kunnen worden.

 

De fractie van de Gemeenschapslijst wil ook graag de mening van de inwoners horen en dan met name hoe de inwoners denken over het al dan niet verhogen van de OZB. De Gemeenschapslijst vindt ook dat de Gemeenteraad de eindverantwoordelijkheid moet nemen waar het om het doorvoeren van bezuinigingen gaat. Als in meerderheid gekozen wordt voor een verhoging van de OZB dan zal dit zeker voor de Gemeenschapslijst het raadsbrede akkoord op scherp zetten. Daarin is, aldus de Gemeenschapslijst klip en klaar vastgelegd dat de OZB in deze raadsperiode niet verhoogd gaat worden. Daar gaat de Gemeenschapslijst zich zeker aan houden!!

 

De Gemeenschapslijst wil duidelijk krijgen hoe de inwoners van Hilvarenbeek over een eventuele verhoging van de OZB denken.  Daarom voert de Gemeenschapslijst een peiling uit op haar eigen facebookpagina en roept de inwoners van Hilvarenbeek op  om daar hun mening kenbaar te maken.

https://www.facebook.com/luisterengeraaktwordenhandelen

Naar aanleiding van berichten van betrokken mensen, dat zij niet op facebook zitten, maar wel hun stem willen laten horen, vindt u hieronder een link om bij een formulier te komen. U gaat met de cursor op de link staan. Dan houdt u Ctrl ingedrukt. U klikt met de muis en het formulier opent zich. De rest wijst zich vanzelf.

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANVuJ-RUQUhNQ0JFSlg0Q01ZVFpXWEdWMEFaVzNMUS4u&sharetoken=1GS3aHhTOcfZgNGSIcrw