De omgekeerde Robin Hood

De omgekeerde Robin Hood

Wie betaalt straks de rekening voor het medisch centrum?

Het nut en de noodzaak van een Medisch Centrum, betere en efficiëntere samenwerking tussen de verschillende specialisten, wat een betere en qua kosten effectievere zorg zal kunnen opleveren, staat vast. Daar is absoluut geen discussie over, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Afgelopen week is door een meerderheid in de gemeenteraad van HOI-werkt, CDA en VVD besloten om een flinke wissel te trekken op de toekomstige financiële situatie van Hilvarenbeek en de woningbouw een stevige negatieve klap te geven op het voormalige Hispohal-terrein.

Door te besluiten om een stuk grond gesubsidieerd beschikbaar te stellen voor een medisch centrum, bedragen de subsidiekosten € 800.00 ten opzichte van de eerder voorgenomen, en nodige volledige woningbouw op deze locatie. De Beekse burgers (allemaal) dragen dus 8 ton bij aan het medisch centrum.

HOI-werkt schreeuwt: we moeten bouwen bouwen bouwen, maar hier dus niet, hier wordt het eerdere plan van woningbouw op deze locatie gedeeltelijk ingewisseld voor een medisch centrum.

De huisartsen zullen eigenaar worden van het centrum en zullen het gedeeltelijk verhuren aan andere medisch specialisten. Het Medisch Centrum zal ook fungeren als pensioenvoorziening voor de huisartsen met een rendement van 7%. Nu gun ik iedereen een goed pensioen, maar kort door de bocht gezegd dat een gezin met 2 kinderen en een modaal inkomen (in 2021 € 36.500) straks € 240 moet bijleggen voor het pensioen van zeven huisartsen met een inkomen van 3 tot 4 keer modaal  vinden wij “DE OMGEKEERDE ROBIN HOOD”, stelen van de ‘armen’ en geven aan de ‘rijken’. HOI-werkt haalt de VVD rechts in.

Wat ook opvalt is dat een van de uitgangspunten is: efficiënter te kunnen werken. Dit zou ook de doelstelling moeten zijn van de zorgverzekeraars, deze hebben zich in dit dossier niet laten horen of zien. Ze willen klaarblijkelijk niet investeren ten behoeve van toekomstige efficiencyverbetering.

Wat is het alternatief ? Elke locatie heeft zijn plussen en minnen. Het medisch centrum op het voormalig Hispohal terrein heeft ook een aantal “uitdagingen”, zoals: parkeren, het openbaar groen, de bouwhoogte (hoger dan wat nu mag), mogelijk vertragende bezwaarprocedures. Andere alternatieven die je links en rechts hoort zijn: het huidige Rabobank gebouw, de kerk die over een paar jaar toch leeg zal staan, de locatie van de apotheker, de huidige Aldi locatie (Aldi wil daar weg) of wat nog het meest naar voren komt is aan de zuidkant van Hilvarenbeek aan de Gelderstraat. Ook goed bereikbaar voor mensen uit Esbeek. Allemaal met zijn plussen en minnen maar, aan de Gelderstraat, zal ons zeker geen € 800.000 gaan kosten.

Maar goed, de meerderheid beslist en heeft voor de locatie Hispohal gekozen. Wat betekent dit voor u. De artsen hebben nu een jaar om het plan uit te werken en dan de grond af te nemen. Als zij hier niet in slagen dan krijgt de gemeente de grond weer terug. De resterende grond zal de komende periode in ontwikkeling komen voor woningbouw.

De rekening van het verschil met volledig woningbouw op deze locatie van € 800.000 zal ergens door gefinancierd moeten worden.  De coalitie van HOI-werkt, CDA en VVD hebben  geen uitspraak  gedaan over hoe ze dat gaan doen. Waarschijnlijk zal dit betekenen dat het huidige beleid van geen OZB verhoging boven het inflatie bedrag losgelaten zal moeten worden na de verkiezingen van maart 2022. HOI-werkt heeft dit al een paar keer geprobeerd de afgelopen periode. Met dit soort uitgaven is daar niet aan te ontkomen. Dus linksom of rechtsom zal de rekening toch uiteindelijk bij u komen te liggen, door rechtstreekse aanslagen of door middel van huurverhoging.

Conclusie: medisch centrum JA, maar dan toch zeker op een ander goedkopere locatie.

Karel Mulder, Gemeenschapslijst, echt groen en liberaal.

karelmulder@gemeenschapslijst.nl

www.gemeenschapslijst.nl