Het dagelijks bestuur van de Gemeenschapslijst bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester:

Sjef van Roovert (voorzitter)

Annie van de Wouw (secretaris)

Ad Rombouts

info@gemeenschapslijst.nl