Nieuwsbrief Mei 2018

 

 

 

Nieuwsbrief mei 2018                                                                   

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Nu het stof weer een beetje is opgetrokken en de wijze waarop straks de raad en het college er uit gaan zien, zo langzamerhand een beetje in de plooi gaat vallen, hebben we als bestuur en fractie behoefte onze leden te informeren over de stand van zaken.

Het was een enerverende ledenvergadering van de Gemeenschapslijst op 20 april jl. We besloten om door te gaan in het overleg over het raadsbrede akkoord. Dat besluit was unaniem en de fractie heeft in het vervolgoverleg hier ook naar gehandeld maar is daarbij steeds kritisch gebleven en zal dat ook zeker blijven in de komende periode.

En helaas ook het teleurstellende bericht van Silvia Bloemsma om onze partij te verlaten en alleen verder te gaan en daarmee ook het verlies van enkele van onze leden. U heeft de ontwikkelingen in het Brabants Dagblad kunnen volgen en lezen.

We zijn daar als bestuur en fractie zeer teleurgesteld over maar het heeft geen zin daar heel lang bij stil te blijven staan. Een nieuwe periode ligt voor ons.

Dat wil niet zeggen dat we als bestuur en fractie de verkiezingen van 21 maart en alles wat zich daar omheen heeft afgespeeld niet grondig hebben geëvalueerd en we in de komende periode ook uit het verleden lering zullen trekken. Terugkijken heeft alleen dan zin wanneer je ook bereid en in staat bent om te leren, en datgene wat wel goed gegaan is op te slaan en naar de toekomst toe zo mogelijk zelfs nog te verbeteren.

Wij hebben u ook nodig om ons daarbij te helpen. U heeft ongetwijfeld uw gedachten over de toekomst. U helpt ons als u ons laat weten wat uw mening is en hoe u vindt dat de Gemeenschapslijst verder moet. Maar we willen ook gebruik maken van de expertise binnen onze partij. Zeker in de nieuwe raadsbrede coalitie waar “bewonersparticipatie” het sleutelwoord zal zijn, is het van belang dat u zich laat horen, en vanuit de fractie zullen wij mensen individueel benaderen om met ons mee te denken en ons te helpen in het bepalen van ons standpunt richting de raadsbesluiten.

De fractie van de Gemeenschapslijst is met fractievoorzitter Cees van Hoof, Jos Abrahams en Leanne van Weereld is niet zo breed als we gewend waren, maar ze willen hun werk goed blijven doen en hebben daarom een brede steun nodig van de achterban. Vanuit bestuur en fractie gaan we deze steun organiseren en mag u er ook op rekenen dat we u met regelmaat zullen informeren, maar u ook regelmatig om uw inbreng zullen vragen.

Dit neemt niet weg wij open zullen staan voor uw adviezen en tips!! Wij hebben uw steun en inbreng nu harder nodig dan ooit tevoren. We rekenen op u!

 

Namens bestuur en fractie Gemeenschapslijst

Annie van de Wouw (voorzitter)

Cees van Hoof (fractievoorzitter)

Spreekuur voor onze inwoners nog steeds succesvol

Nog steeds organiseert de Gemeenschapslijst een spreekuur voor de inwoners van onze gemeente.

Zij zijn van harte welkom bij onze onze partij met hun vragen en opmerkingen, er zullen altijd 2 van onze raadsleden aanwezig zijn.

Zij zullen de gestelde vragen aan de wethouders voorleggen, die de onderwerpen in hun pakket hebben.

Onze spreekuren zijn iedere eerste dinsdag van de maand van 18.30 uur – 19.30 uur.

Locatie: Commissiekamer op Vrijthof 9 (ingang Vrijthof).

 

eerstvolgende spreekuren:

6 februari, 6 maart

 

nieuwe wethouder

Wisseling van de wacht

Tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2017 heeft Jan van Doormaal afscheid genomen als wethouder.

Jan is vanaf de start van de Gemeenschapslijst in 1999 actief binnen onze partij. Hij is gestart als commissielid Openbare Werken en in 2010 is hij overgestapt naar de commissie Ruimtelijke Ordening. Vanaf 2002 tot op heden is hij raadslid namens de Gemeenschapslijst.

In februari 2013 heeft hij het wethouderschap op zich genomen nadat Piet Hesselmans was teruggetreden. Jan heeft na vele jaren inzet voor de Beekse politiek heeft het stokje overgedragen aan Silvia Bloemsma. Silvia heeft na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zitting genomen in de gemeenteraad van Hilvarenbeek. Zij zal nu de portefeuille van Jan overnemen en deze periode tot maart 2018 als wethouder aan de slag gaan.

We willen Jan heel hartelijk danken voor alle werk dat hij verricht heeft in de voorbije jaren zowel voor de partij, maar als wethouder ook zeker voor de Beekse inwoners. We wensen Silvia heel veel succes maar ook veel plezier in haar nieuwe functie.

Er is op 11 april een moment gepland om officieel afscheid te nemen van Jan van Doormaal. Dit zal zijn in Haghorst bij “Bij Verhoeven” van 18.00 uur tot 22.00 uur.

De Gemeenschapslijst vraagt u op de koffie in uw wijk of kern.

In het logo van de politieke partij De Gemeenschapslijst staat: “Luisteren, Geraakt worden, Handelen!”. Dit zijn de kernwaarden van deze partij. Daarmee willen zij aangeven dat ze willen luisteren naar wat er leeft bij de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek.

Maar voor u als inwoner van de gemeente is het vaak lastig om op een voor u goede wijze, contact te leggen met de juiste mensen in de gemeente. Moet ik bij een politieke partij zijn, of bij een ambtenaar? Wie luistert er naar mijn vragen of problemen die er leven in mijn wijk of kern? En wie gaat er aan de slag om te bekijken of en wat er kan gebeuren, om samen tot goede oplossingen te komen?

De Gemeenschapslijst wil daar wat mee doen.

In de praktijk zit men vaak aan tafel met belangenverenigingen, organisaties en met iedereen die de mensen van de partij uitnodigt voor een gesprek.

Daarnaast biedt De Gemeenschapslijst maandelijks de mogelijkheid om tijdens het spreekuur met raadsleden van de partij in gesprek te gaan.

Maar De Gemeenschapslijst wil meer!

“Leefbaarheid in alle kernen” is een belangrijk speerpunt.

De Gemeenschapslijst wil meer weten over wat er speelt in de wijk of kern. Wat zijn de wensen van de inwoners, en wat de verbeterpunten in de kernen, de wijken en buurten van de gemeente Hilvarenbeek.

Dit wil de partij graag rechtstreeks van de inwoners zelf horen. Wat leeft er bij jong en oud!

Daarom vraagt De Gemeenschapslijst de buurt, de kern op de koffie.

Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad willen graag luisteren naar uw vragen. U als inwoner van de gemeente Hilvarenbeek kunt in gesprek met De Gemeenschapslijst over wat u belangrijk vindt voor de toekomst van de gemeente Hilvarenbeek, maar in het bijzonder voor de toekomst van uw kern of wijk.

De bijeenkomsten starten in de loop van januari 2017. U wordt in het begin van 2017 op de hoogte gebracht van de bijeenkomst betreffende uw wijk of kern.

Hebt u vragen, ideeën, opmerkingen of anderszins, dan nodigt De Gemeenschapslijst u van harte uit om in gesprek te gaan met uw vertegenwoordigers in de gemeente Hilvarenbeek.

Marcel Zoontjens nieuw raadslid Gemeenschapslijst

In de raadsvergadering van 29-9-2016 zal Marcel Zoontjens, namens de Gemeenschapslijst, worden benoemd tot raadslid van onze gemeente. Marcel heeft als niet-raadslid zitting gehad in de commissie Ruimte.

Hij is de opvolger van Ton Loerakker, die vanwege zijn nieuwe baan, het raadslidmaatschap niet kan verenigen met zijn nieuwe baan.

De Gemeenschapslijst wil Ton bedanken voor zijn inzet voor de inwoners van Hilvarenbeek en voor zijn werk voor de Gemeenschapslijst en wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe betrekking.

Info avond recreatie en toerisme in Hilvarenbeek

Programma: Thema-avond recreatie en toerisme in de komende jaren.

27 september in partycentrum Hercules te Diessen:

 • 19.30 – 20.00 uur Ontvangst
  Het programma wordt gepresenteerd door Michiel van der Sanden.
 • 20.00 – 20.10 uur Opening
  Ryan Palmen, Burgemeester van de gemeenteHilvarenbeek.
 • 20.10 – 20.30 uur
  Sjors van den Boogaart, Divisiedirecteur Attractie- & Vakantieparken van Libema,
  ” Ontwikkelingen Beekse Bergen 2016-2021″ .
  De heer van den Boogaart zal ons met beelden meenemen naar de nieuwe uitstraling van De Beekse Bergen. Hij zal ook ingaan hoe de uitbreidingen en het meerdaagse verblijven in het park ook zijn positieve gevolgen kan hebben voor de bedrijven in de omgeving die een relatie hebben met recreatie en toerisme.
 • 20.30 – 20.50 uur
  Coen Schelfhorst, Directeur Midpoint Brabant House of Leisure | Leisure Boulevard,
  ” Het House of Leisure, kennis over de vrijetijdseconomie van de toekomst”
  De heer Schelfhorst zal o.a. ingaan op het beleven door uw gast van gastvrijheid. Natuurlijk vindt een ieder dat hij gastvrij is, maar wordt dit ook altijd zo ervaren?
 • 20.50 – 21.05 uur Koffie pauze
 • 21.05 – 21.25 uur
  Bie de Busser: Regiomanager Antwerpse Kempen Toerisme Provincie Antwerpen.
  ” Visie naar 2020″
  Mevrouw Bie de Busser zal aangeven dat sterke toeristische producten het resultaat van ervaring en kennis en van enthousiasme en professionalisme zijn. Dat ze beantwoorden aan een concrete vraag en rekening houden met maatschappelijke trends. Bovendien versterken ze de regio als toeristische bestemming en geven de lokale economie krachtige impulsen.
 • 21.25 – 21.45 uur
  Kelly Brabers, Projectleider Pukkemuk
  “Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken”
  Mevrouw Brabers zal ingaan op de veranderingen die de wereld waarin wij leven de laatste jaren ondergaat in het leggen van contacten. Natuurlijk wil iedere ondernemer zich presenteren aan zijn mogelijke gasten. Maar steeds meer gaan ook de gasten op zoek naar wat ondernemers te bieden hebben. Hoe wordt u gevonden door potentiële gasten en welke wijze van presenteren kan daar bij helpen.
 • 21.45 – 21.55 uur Discussie
 • 21.55 -22.00 uur
  Jan van Doormaal, Wethouder van de gemeente Hilvarenbeek.
  Wethouder van Doormaal zal na een korte terugblik op de avond u attent maken op wat de gemeente u ter ondersteuning voor uw verdere activiteiten te bieden heeft.
 • 22.00 uur – ….. Netwerken
  Gelegenheid om de nodige ervaringen en suggesties uit te wisselen.

3 maart 2015 Eerste spreekuur een succes

Op dinsdag 3 maart is er voor de eerste keer een spreekuur gehouden voor burgers in onze gemeente.
Zij zijn van harte welkom bij onze onze partij met hun vragen en opmerkingen.
Het was een prima start. 5 mensen hebben gebruik gemaakt van deze dienst. Cees van Hoof en Silvia Bloemsma hadden een luisterend oor voor deze mensen. Zij zullen de gestelde vragen aan de wethouders voorleggen, die de onderwerpen in hun pakket hebben.

Het volgende spreekuur is op de eerste dinsdag van April (dinsdag 7 april) van 18.30 uur – 19.30 uur.

Locatie: Commissiekamer op Vrijthof 9 (ingang Vrijthof).

 

foto spreekuur