Nieuwsbrief Mei 2018

 

 

 

Nieuwsbrief mei 2018                                                                   

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Nu het stof weer een beetje is opgetrokken en de wijze waarop straks de raad en het college er uit gaan zien, zo langzamerhand een beetje in de plooi gaat vallen, hebben we als bestuur en fractie behoefte onze leden te informeren over de stand van zaken.

Het was een enerverende ledenvergadering van de Gemeenschapslijst op 20 april jl. We besloten om door te gaan in het overleg over het raadsbrede akkoord. Dat besluit was unaniem en de fractie heeft in het vervolgoverleg hier ook naar gehandeld maar is daarbij steeds kritisch gebleven en zal dat ook zeker blijven in de komende periode.

En helaas ook het teleurstellende bericht van Silvia Bloemsma om onze partij te verlaten en alleen verder te gaan en daarmee ook het verlies van enkele van onze leden. U heeft de ontwikkelingen in het Brabants Dagblad kunnen volgen en lezen.

We zijn daar als bestuur en fractie zeer teleurgesteld over maar het heeft geen zin daar heel lang bij stil te blijven staan. Een nieuwe periode ligt voor ons.

Dat wil niet zeggen dat we als bestuur en fractie de verkiezingen van 21 maart en alles wat zich daar omheen heeft afgespeeld niet grondig hebben geëvalueerd en we in de komende periode ook uit het verleden lering zullen trekken. Terugkijken heeft alleen dan zin wanneer je ook bereid en in staat bent om te leren, en datgene wat wel goed gegaan is op te slaan en naar de toekomst toe zo mogelijk zelfs nog te verbeteren.

Wij hebben u ook nodig om ons daarbij te helpen. U heeft ongetwijfeld uw gedachten over de toekomst. U helpt ons als u ons laat weten wat uw mening is en hoe u vindt dat de Gemeenschapslijst verder moet. Maar we willen ook gebruik maken van de expertise binnen onze partij. Zeker in de nieuwe raadsbrede coalitie waar “bewonersparticipatie” het sleutelwoord zal zijn, is het van belang dat u zich laat horen, en vanuit de fractie zullen wij mensen individueel benaderen om met ons mee te denken en ons te helpen in het bepalen van ons standpunt richting de raadsbesluiten.

De fractie van de Gemeenschapslijst is met fractievoorzitter Cees van Hoof, Jos Abrahams en Leanne van Weereld is niet zo breed als we gewend waren, maar ze willen hun werk goed blijven doen en hebben daarom een brede steun nodig van de achterban. Vanuit bestuur en fractie gaan we deze steun organiseren en mag u er ook op rekenen dat we u met regelmaat zullen informeren, maar u ook regelmatig om uw inbreng zullen vragen.

Dit neemt niet weg wij open zullen staan voor uw adviezen en tips!! Wij hebben uw steun en inbreng nu harder nodig dan ooit tevoren. We rekenen op u!

 

Namens bestuur en fractie Gemeenschapslijst

Annie van de Wouw (voorzitter)

Cees van Hoof (fractievoorzitter)