Gemeenschapslijst niet op kieslijst 2022

Jammer maar het is niet anders. De Gemeenschapslijst heeft uiteindelijk moeten besluiten om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Na ruim twee decennia deel te hebben uitgemaakt van de gemeenteraad van Hilvarenbeek moet de Gemeenschapslijst nu passen.
Lang is er gezocht naar goede kandidaten die ook de visie van de Gemeenschapslijst onderschrijven. Hoewel er voldoende mensen zijn die aan dit profiel voldoen hebben de meeste van de personen die benaderd zijn, om op een verkiesbare plaats op de lijst te worden gezet, hiervoor bedankt. Niet omdat ze de Gemeenschapslijst geen warm hart toedragen maar vooral toch om persoonlijke redenen zoals, werk (carrière), gezin etc.

Dank aan onze trouwe kiezers
Vanaf 1996 tot en met 2022 heeft de Gemeenschapslijst een vooraanstaande rol gespeeld in de Hilvarenbeekse politiek. Bij alle verkiezingen werd de partij steeds weer ondersteund door een groot aantal kiezers waarvoor wij ze steeds zeer erkentelijk zijn geweest. Uiteraard vinden wij het heel erg jammer dat wij onze kiezers nu in de steek moeten laten maar binnen de vereniging van de Gemeenschapslijst wordt gezocht naar mogelijkheden om een doorstart te maken en mogelijk in 2026 weer van de partij te zijn. De leden zullen zich hierover moeten uitspreken.

Verschraling Hilvarenbeekse politiek
Het niet deelnemen aan deze verkiezingen door zowel Gemeenschapslijst als LEV zal een verschraling zijn van de lokale Hilvarenbeekse politiek. Met name de financiële situatie van onze gemeente baart ons grote zorgen. Na de verkiezing van 2018 is met name onder impuls van de Gemeenschapslijst een stokje gestoken voor het verhogen van de OZB. De Gemeenschapslijst heeft daarentegen steeds alle uitgaven van de gemeente kritisch bekeken en daarbij als criterium gehanteerd of de uitgaven noodzakelijk waren en ook daadwerkelijk ten goede komen aan een brede groep van de inwoners van Hilvarenbeek. Natuurlijk, soms moet de kost voor de baat uitgaan, maar daar is toekomstvisie voor nodig.
De Gemeenschapslijst heeft in de afgelopen jaren gelukkig aan de wieg mogen staan van veel succesvolle projecten in de gemeente, maar ook op een aantal zaken bakzeil moeten halen. In een goed democratisch bestel moet je dan je verlies ook accepteren zonder je daardoor te laten ontmoedigen.

Van het podium maar niet verdwenen
Hoewel de Gemeenschapslijst in de laatste raadsperiode het raadsbrede akkoord in eerste instantie heeft onderschreven, moeten we uiteindelijk toch constateren dat dit niet gebracht heeft wat iedereen er van verwachtte.
Hoe de gemeenteraad er voor de komende periode uit gaat zien is koffiedik kijken maar als Gemeenschapslijst doen we een dringend beroep op u om uw stem om 14, 15 of 16 maart uit te brengen. De Gemeenschapslijst zelf blijft een politieke vereniging en als het aan het bestuur ligt zal deze vereniging ook voort blijven bestaan en de Hilvarenbeekse politiek op de voet blijven volgen. In welke vorm zal samen door de ledenvergadering beslist worden.

Bestuur en fractie Gemeenschapslijst