De gemeenteraad laat zich door twee commissies adviseren. Elke raadscommissie adviseert aan de raad over onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren. De raadscommissies bestaan uit raadsleden en niet-raadsleden. Namens de Gemeenschapslijst zijn voor de raadsperiode 2022 – 2026 geen personen vertegenwoordigd.

Wel is Sjef van Roovert de technisch voorzitter van de Commissie Samenleving. Daarmee is de Gemeenschapslijst toch nog direct betrokken bij de commissievergaderingen.