De gemeenteraad laat zich door twee commissies adviseren. Elke raadscommissie adviseert aan de raad over onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren. De raadscommissies bestaan uit raadsleden en niet-raadsleden. Namens de Gemeenschapslijst zijn naast onze raadsleden de navolgende personen vertegenwoordigd.

 

Naam: Johan van Iersel

Functie: Commissielid Ruimte & Samenleving, niet-raadslid

Tel: 013-5054448

E-Mail: jvaniersel@gemeenschapslijst.nl

 

 

Naam: Sjef van Roovert

Functie: Commissielid Samenleving, niet-raadslid

E-Mail: roovert@hetnet.nl

 

 

 

 

Naam: Rob Elberts

Functie: Commissielid Ruimte, niet-raadslid

E-Mail: relberts@gemeenschapslijst.nl