Vier partijen bereiken een akkoord: samen een sluitende begroting samengesteld! Geen verhoging OZB

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Afgelopen dinsdag hebben we uw aandacht gevraagd voor de raadsvergadering welke woensdag en donderdag op de rol stonden. Sommigen van u zullen de moeite hebben genomen om deze geheel of wellicht gedeeltelijk te volgen (Ik kan mij verstellen dat u op enig moment toen de klok richting 12 uur ging bent afgehaakt) maar hopelijk heeft u een indruk gekregen hoe onze fractie op een voortreffelijke manier de standpunten van de Gemeenschapslijst heeft weergegeven en verdedigd.

Mocht u de vergadering(en) niet digitaal gevolgd hebben (wat ik me ook kan voorstellen), dan heeft u ongetwijfeld vanmorgen in de krant kunnen lezen op welke wijze een en nader verlopen is. 

Toch heb ik er behoefte aan om te benadrukken dat de fractie van de Gemeenschapslijst onder aanvoering van Cees van Hoof een leidende rol heeft gespeeld in het debat rond de begroting en de besluitvorming daaromtrent. Als Gemeenschapslijst hebben we van meet af aan het standpunt ingenomen dat we tegen een verhoging zijn van de OZB (anders dan de jaarlijkse trendmatige verhoging uiteraard). Andere partijen (met uitzondering van HOI werkt) hebben ons daarin opgezocht met als eindresultaat dat de voorgenomen OZB verhoging volledig van de baan is. Uiteraard moet er bezuinigd worden en dat zal linksom of rechtsom ergens pijn gaan doen maar daarbij moeten we het principe hanteren dat diegene die het meeste van zaken profiteert ook de zwaarste last gaat dragen. 

Complimenten voor de fractie en steunfractie voor het vele werk rond dit dossier en op de voortreffelijke manier waarop dit is afgerond. 

 

In de vergadering van woensdag bij de behandeling van de Voorlopige Verklaringen van Geen Bezwaar (VVGB) voor de zonneparken aan de Ansbaltweg en de Oirschotsedijk hebben we helaas bakzeil moeten halen. Maar hier is het zeker nog geen gelopen race. De vergunningen zijn nog niet afgeven en wij blijven strijdbaar op deze dossiers. 

 

Maar het werk gaat gewoon door: a.s. maandag 16 november een overleg met de wethouder Sociaal Domein en dinsdag 17 november alweer een bijeenkomst met de achterban ter voorbereiding van de commissievergaderingen van donderdag 19 november met o.a. het belangrijke dossier huisvesting arbeidsmigranten. 

 

Mocht u behoefte hebben om eens mee te praten, laat het ons dan weten en zullen wij u graag uitnodigen voor een van de achterbanvergaderingen.

 

Met vriendelijke groeten 

Sjef van Roovert 

(voorzitter vereniging Gemeenschapslijst)

0653396537