Nieuwsbrief 1 februari

Even bijpraten…………….

 

Beste leden van de Gemeenschapslijst

 

Gisteren (zaterdag 30 januari) heeft de raad een digitale bijeenkomst gehad waarin het raadsbrede akkoord werd geëvalueerd. De fractie van de Gemeenschapslijst was al langer bijzonder kritisch over het (niet) functioneren van het raadsbrede akkoord. Meerdere malen is vanuit de fractie op diverse onderwerpen getracht tot raadsbreed gedragen besluiten te komen.  Meerdere malen lieten een of meerdere partijen ons echter in de kou staan. Zeer teleurstellende ervaringen. Daar waar van Hoi werkt verwacht zou mogen worden dat zij het initiatief zouden nemen voor raadsbreed overleg is dit niet echt op gang gekomen. Ook de communicatie van partijen met het college in z’n algemeenheid en de verschillende portefeuillehouders in het bijzonder verliep vaak moeizaam (een enkele uitzondering daar gelaten).

De wijze waarop de besluitvorming rond de uitbreiding van het bedrijventerrein Mierbeek Noord uiteindelijk tot stand is gekomen was de druppel welke de emmer heeft doen overlopen. Door onze fractie is veel water bij de wijn gedaan, maar enkele andere fracties  wilden echt het onderste uit de kan hebben, en waren tot geen enkel compromis bereid. Een schoolvoorbeeld van hoe je zeker niet raadsbreed met elkaar moet omgaan.

De motivatie van een en ander vindt u uitgebreid in onderstaand persbericht wat wij zaterdag hebben doen uitgaan.

 

Naast het uit het raadsbrede akkoord stappen is er nog ander belangrijk nieuws uit de fractie. Ons fractielid Leane van Weereld was al lang op zoek naar een huis. Na een intensieve zoektocht in de gemeente Hilvarenbeek is zij uiteindelijk toch net buiten onze gemeente terecht gekomen. Zij heeft een huis gevonden in de gemeente Reusel/De Mierden. Zij zal in de maand mei daar naartoe verhuizen, wat betekent dat zij daarmee ook de raad van Hilvarenbeek zal gaan verlaten.  De eerstvolgende uit de kieslijst van de Gemeenschapslijst is Johan van Iersel. Johan zal vanaf mei de zetel van Leane gaan innemen.

We willen Leane natuurlijk nu al bedanken voor haar inzet voor onze partij, maar we zullen hier tezijnertijd zeker nog op  gepaste wijze op terug komen.

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de fractievoorzitter, ondergetekende of een van onze andere bestuursleden, of een van de leden van de fractie. Heeft u er behoefte aan om met ons mee te praten over al lopende politieke onderwerpen, schroom dan niet en neem contact met ons op. Dan kunnen wij u voor een van de volgende achterbanvergaderingen uitnodigen.

 

Met vriendelijke groeten

Sjef van Roovert (voorzitter vereniging Gemeenschapslijst)

roovert@hetnet.nl

0653396537