Energie-neutrale starterswoningen in Hilvarenbeek

De Gemeenschapslijst heeft niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De politieke vereniging Gemeenschapslijst is actief en volgt de Beekse politiek vanaf de zijlijn.

Een artikel in het Brabants Dagblad van 28 oktober trok de aandacht van de Gemeenschapslijst: Energie-neutrale huizen te koop, maar wáár moeten ze komen? Nu op de markt: starterswoningen die meer energie opwekken dan ze verbruiken. Met drie slaapkamers en veel zonnepanelen.

De Gemeenschapslijst weet wèl waar deze huizen moeten komen. In onze gemeente! Immers, in het Samenlevingsakkoord 2022-2026 is te lezen dat Hoi Werkt staat voor “een schone, groene en duurzame leefomgeving, met nieuwe woningen, andere woonvormen en een gevarieerd woningaanbod. En dit is zo’n aanbod: een standaardmodel woning: 90 m2 met 3 slaapkamers, tussen de 275.000 en 300.000 euro. Inclusief grond.

In 2018 waren er 75 jongeren die mee wilden doen aan het startersproject Gelderakkers 2. Volgend jaar worden slechts 24 starterswoningen gebouwd in Gelderakkers 2. Veel afvallers willen nog steeds in Hilvarenbeek wonen. En er is natuurlijk weer nieuwe aanwas van starters. Vraag genoeg dus.

De Gemeenschapslijst roept het college en met name wethouder Piet Machielse op om proactief stappen te zetten om de jeugd in ons dorp te laten wonen. Actief reageren op het genoemde artikel (zoek op bd.nl op energieneutrale). Want alleen dan gebeurt er wat.

Als je ook je handen uit de mouwen wilt steken zodat er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een professioneel lokaal alternatief is, meld je dan aan op het emailadres: info@gemeenschapslijst.nl

Jos Abrahams

Gemeenschapslijst niet op kieslijst 2022

Jammer maar het is niet anders. De Gemeenschapslijst heeft uiteindelijk moeten besluiten om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Na ruim twee decennia deel te hebben uitgemaakt van de gemeenteraad van Hilvarenbeek moet de Gemeenschapslijst nu passen.
Lang is er gezocht naar goede kandidaten die ook de visie van de Gemeenschapslijst onderschrijven. Hoewel er voldoende mensen zijn die aan dit profiel voldoen hebben de meeste van de personen die benaderd zijn, om op een verkiesbare plaats op de lijst te worden gezet, hiervoor bedankt. Niet omdat ze de Gemeenschapslijst geen warm hart toedragen maar vooral toch om persoonlijke redenen zoals, werk (carrière), gezin etc.

Dank aan onze trouwe kiezers
Vanaf 1996 tot en met 2022 heeft de Gemeenschapslijst een vooraanstaande rol gespeeld in de Hilvarenbeekse politiek. Bij alle verkiezingen werd de partij steeds weer ondersteund door een groot aantal kiezers waarvoor wij ze steeds zeer erkentelijk zijn geweest. Uiteraard vinden wij het heel erg jammer dat wij onze kiezers nu in de steek moeten laten maar binnen de vereniging van de Gemeenschapslijst wordt gezocht naar mogelijkheden om een doorstart te maken en mogelijk in 2026 weer van de partij te zijn. De leden zullen zich hierover moeten uitspreken.

Verschraling Hilvarenbeekse politiek
Het niet deelnemen aan deze verkiezingen door zowel Gemeenschapslijst als LEV zal een verschraling zijn van de lokale Hilvarenbeekse politiek. Met name de financiële situatie van onze gemeente baart ons grote zorgen. Na de verkiezing van 2018 is met name onder impuls van de Gemeenschapslijst een stokje gestoken voor het verhogen van de OZB. De Gemeenschapslijst heeft daarentegen steeds alle uitgaven van de gemeente kritisch bekeken en daarbij als criterium gehanteerd of de uitgaven noodzakelijk waren en ook daadwerkelijk ten goede komen aan een brede groep van de inwoners van Hilvarenbeek. Natuurlijk, soms moet de kost voor de baat uitgaan, maar daar is toekomstvisie voor nodig.
De Gemeenschapslijst heeft in de afgelopen jaren gelukkig aan de wieg mogen staan van veel succesvolle projecten in de gemeente, maar ook op een aantal zaken bakzeil moeten halen. In een goed democratisch bestel moet je dan je verlies ook accepteren zonder je daardoor te laten ontmoedigen.

Van het podium maar niet verdwenen
Hoewel de Gemeenschapslijst in de laatste raadsperiode het raadsbrede akkoord in eerste instantie heeft onderschreven, moeten we uiteindelijk toch constateren dat dit niet gebracht heeft wat iedereen er van verwachtte.
Hoe de gemeenteraad er voor de komende periode uit gaat zien is koffiedik kijken maar als Gemeenschapslijst doen we een dringend beroep op u om uw stem om 14, 15 of 16 maart uit te brengen. De Gemeenschapslijst zelf blijft een politieke vereniging en als het aan het bestuur ligt zal deze vereniging ook voort blijven bestaan en de Hilvarenbeekse politiek op de voet blijven volgen. In welke vorm zal samen door de ledenvergadering beslist worden.

Bestuur en fractie Gemeenschapslijst

Gemeenschapslijst Hilvarenbeek doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Tijdens een digitale algemene ledenvergadering van de politieke partij Gemeenschapslijst Hilvarenbeek op donderdag 16 december is het definitieve besluit genomen om niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Voor het eerst sinds 1998 zal de Gemeenschapslijst op het Hilvarenbeekse verkiezingsformulier ontbreken.

De ledenvergadering is op advies van het bestuur tot dit moeilijke besluit gekomen omdat het bestuur er niet in is geslaagd tot een goede en verantwoorde kieslijst te komen. Met het afhaken  voor verkiesbare plaatsen van de huidige fractievoorzitter en nestor van de partij Cees van Hoof  en het terug treden van routinier Jos Abrahams is naar de mening van het partijbestuur er onvoldoende basis om een goede kieslijst samen te stellen. Daarnaast hebben zich, ondanks alle inspanningen van het bestuur, zich onvoldoende kandidaten gemeld die de verkiesbare plaatsen mee willen gaan invullen.

Daarmee deelt ook de Gemeenschapslijst in Hilvarenbeek in de malaise welke veel politieke partijen op lokaal niveau ondervinden richting de verkiezingen van 2022.

De gemeenschapslijst heeft wel de intentie als politieke beweging voort te blijven bestaan en richt zich daarmee al op 2026. Hoe daaraan invulling zal worden gegeven wordt in een later stadium met de leden besproken.

 

Hilvarenbeek 16 december 2022

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij :

Sjef van Roovert (voorzitter partijbestuur) 0653396537

Cees van Hoof (fractievoorzitter) 0653646275

Symposium duurzaam ondernemen 18-10-2021

Uitnodiging Symposium Duurzaam Ondernemen

Programma:

– 19.30 uur:     inloop met koffie

– 20.00 uur:     opening door de bestuursvoorzitter

– 20.10 uur:     Paul Smits  –   waterstofgas in de mobiliteit

– 20.30 uur:     Guus van Puijenbroek –  “strong heritage sustainable progress”   

– 20.50 uur:     korte pauze voor toilet en koffie

– 21.00 uur:     Ruud Koornstra – De hemel op aarde begint in Nederland

– 21.20 uur:     Dirk Lips  – Naar een duurzaam Beekse Bergen

– 21.40 uur:     afsluiting avond door de fractievoorzitter

 

        Locatie: zalencentrum Hercules

Rijtseweg 1, 5087 BJ Diessen

       Datum: maandag 18 oktober 2021
Aanvang: 20.00 uur

Inloop vanaf 19.30 uur

Aanmelden  verplicht vóór 12 oktober

via deze link: https://forms.office.com/r/dz2VsRkMAN

Uitnodiging internationale vrouwendag

Het thema van Internationale Vrouwendag is Vrijheid. Die dag staan we stil bij de emancipatie van vrouwen in onze samenleving. Wat betekent vrijheid voor vrouwen? Zijn vrouwen vrij om te doen wat zij willen doen? En wat betekent vrijheid voor vrouwen die gevlucht zijn? Benieuwd naar de antwoorden? Kom kijken en luisteren op zondag 8 maart.

Geef je op via de site van CC Elckerlyc www.cultureelcentrumelckerlyc.nl