Coalitieakkoord, portefeuilleverdeling en overzicht projecten

De Gemeenschapslijst, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt over het coalitieprogramma voor de komende raadsperiode. Het resultaat van de besprekingen is vastgesteld in het coalitieakkoord “Samen bouwen aan een leefbaar Hilvarenbeek”.  

 

Klik hier voor het coalitieakkoord “Samen bouwen aan een leefbaar Hilvarenbeek”.

 

Klik hier voor de portefeuilleverdeling van het college.

 

Klik hier voor een overzicht van de verdeling van de projecten.

 

Eindrapport informateur Frans Ronnes 6 april 2014

 Klik HIER om het eindrapport van informateur Frans Ronnes in te zien.

 

De Gemeenschapslijst zal conform het eerste advies van de informateur het initiatief nemen om de coalitiebesprekingen met VVD en CDA te gaan starten.

 

 

Persbericht m.b.t. informateur

De Gemeenschapslijst heeft als grootste partij het voortouw genomen in de coalitiebesprekingen en heeft daarbij het voorstel van de VVD over de informateur tot zich genomen.

 

De Gemeenschapslijst heeft Frans Ronnes gevraagd als informateur. Vanaf woensdag 26 maart a.s. voert hij gesprekken met alle lijsttrekkers van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen.

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het persbericht. Klik hier om het persbericht in te zien.

 

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Cees van Hoof, fractievoorzitter Gemeenschapslijst. tel 06-53646275.

 

Namens bestuur en fractie van de Gemeenschapslijst

 

Piet Versteijnen

Voorzitter

 

 

Cees van Hoof

fractievoorzitter

Gemeenschapslijst 7 zetels

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen hebben wij als Gemeenschapslijst weer 1 zetel winst behaald, een fantastisch resultaat!

 

Wij willen onze nieuwe raadsleden ( Cees van Hoof, Jan van Doormaal, Jos Abrahams, Irene Jennen, Margret Hesselmans-Abrahams, Ton Loerakker en Silvia Bloemsma-Damen) feliciteren met hun benoeming als gemeenteraadslid en wensen hun veel succes.

 

Tevens willen wij als bestuur onze kiezers bedanken voor het vertrouwen dat wij van hen ontvangen hebben. Ook wil het bestuur iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, meegewerkt heeft aan onze verkiezingscampagne.

 

Met vriendelijke groet,

 

Piet Versteijnen

Voorzitter Gemeenschapslijst