De Gemeenschapslijst vraagt u op de koffie in uw wijk of kern.

In het logo van de politieke partij De Gemeenschapslijst staat: “Luisteren, Geraakt worden, Handelen!”. Dit zijn de kernwaarden van deze partij. Daarmee willen zij aangeven dat ze willen luisteren naar wat er leeft bij de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek.

Maar voor u als inwoner van de gemeente is het vaak lastig om op een voor u goede wijze, contact te leggen met de juiste mensen in de gemeente. Moet ik bij een politieke partij zijn, of bij een ambtenaar? Wie luistert er naar mijn vragen of problemen die er leven in mijn wijk of kern? En wie gaat er aan de slag om te bekijken of en wat er kan gebeuren, om samen tot goede oplossingen te komen?

De Gemeenschapslijst wil daar wat mee doen.

In de praktijk zit men vaak aan tafel met belangenverenigingen, organisaties en met iedereen die de mensen van de partij uitnodigt voor een gesprek.

Daarnaast biedt De Gemeenschapslijst maandelijks de mogelijkheid om tijdens het spreekuur met raadsleden van de partij in gesprek te gaan.

Maar De Gemeenschapslijst wil meer!

“Leefbaarheid in alle kernen” is een belangrijk speerpunt.

De Gemeenschapslijst wil meer weten over wat er speelt in de wijk of kern. Wat zijn de wensen van de inwoners, en wat de verbeterpunten in de kernen, de wijken en buurten van de gemeente Hilvarenbeek.

Dit wil de partij graag rechtstreeks van de inwoners zelf horen. Wat leeft er bij jong en oud!

Daarom vraagt De Gemeenschapslijst de buurt, de kern op de koffie.

Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad willen graag luisteren naar uw vragen. U als inwoner van de gemeente Hilvarenbeek kunt in gesprek met De Gemeenschapslijst over wat u belangrijk vindt voor de toekomst van de gemeente Hilvarenbeek, maar in het bijzonder voor de toekomst van uw kern of wijk.

De bijeenkomsten starten in de loop van januari 2017. U wordt in het begin van 2017 op de hoogte gebracht van de bijeenkomst betreffende uw wijk of kern.

Hebt u vragen, ideeën, opmerkingen of anderszins, dan nodigt De Gemeenschapslijst u van harte uit om in gesprek te gaan met uw vertegenwoordigers in de gemeente Hilvarenbeek.